/>
Books Fair

Retour


Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na besteldatum zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze periode is het niet toegestaan het product uit te proberen omdat het een Food product is. Daarbij kunt u het product niet uit de verpakking halen. Hebt u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u het product niet terug innemen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de bestelling hebt gedaan.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u de bestelling hebt gedaan.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na besteldatum.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken d.m.v. dit te kopiëren. (zie onderaan)

Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren. Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u uw betaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. 
Formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan bedrijf 

Boezemvriendjes
t.a.v. B.J. van Esch
Max Woiskistraat 13
3069 ZN
Rotterdam

info@boezemvriendjes.com


- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

de verkoop van de volgende goederen:
(zend kopie ontvangen bestelformulier mee)

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 


- Naam/Namen consument(en) - Adres consument(en) - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
- Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

S-Special 2022